sobota, 26 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (140)

z Paryża d. 18. Maia

Następuiący miesiąc Prairial wyda na widok publiczny nadzwyczayne rzeczy. Naypewnieyszą iest, że Anglicy tam atakowani będą, gdzie mało maią środków obrony. Ich wielkie przysposobienia można uważać za próżne i bardzo późne.

W Rzymie żyd ieden półkownikiem został. Ponieważ żydzi Rzymscy obywatelami stali się, przeto odtąd nie będą obchodzić Sabasu ale republikanckie Dekady

z Hagi d. 22. Maia

Francuzki poseł de la Croix, doniósł, iż generał lieutnant DaendeIs uczynił się podeyźrzanym o wyrazy kontrarewolucyine. Dyrektoryat wezwał potym generała Daendels do wytłumaczenia się  z nich, lecz ten nic nie przywiódł na swoie usprawiedliwienie, zapieraiąc się wszystkiego, co przed posłem powiedział. Dyrektoryat roskazał mu, aby z Hagi nie wyieżdżał. A gdy nie zważaiąc nic na roskaz Dyrektoryatu wyiechał w nocy z Hagi i udał się do Paryża, przeto wspomniony generał uczynił się bydź winnym dyzercyi.

Dla lepszego obiaśnienia sprawy generała Daendels obywatel du Cange umieścił w nasze gazety odezwę następuiącey osnowy: Gdy generał Daendels dnia 16. Maia wraz z obywatelem du Cange u ministra francuskiego de la Croix na obiedzie znaydował się, wszczęła się sprzeczka o dzienniku: 'Polityczna Błyskawica'.  Minister rzekł, ten dziennik iest podeyzrzany, i stara się zniszczyć rząd, wyśmiewaiąc go w oczach narodu. Gdy minister dziwował się rządowi, źe podobnych pism nie zakazuie, generał Daendels wygadał się w sprzeczce nadspodziewanie, że" lud nie iest kontent, i wszystko źle idzie w kraiu." Du Cange i minister zadumieli się nad tymi wyrazami, i zapytali się, co chce przez nie rozumieć?

Generał iednak twierdził bez wzdrygnienia się że minister i lud oszukanymi zostali, że dzień 4. Maia wszystko zepsuł, źe w ciele prawodawczym znayduie się 60 Błaznów. Na te słowa, tchnące kontrarewolucyą, miniater wstał od stołu; rzekł do generała, że nie iest statecznym w swoich zdaniach, i prosił go, aby się oddalił od niego. Ob. du Cange mówi na końcu tey odezwy, że generała Daendels uważa za iawnego nieprzyjaciela oyczyzny.

z Anglii d. 16. Maia.

Stosownie do listów z Ameryki Północnej, coraz więcey iest podobieństwa, że miedzy Francyą i Zjednoczonymi Stanami do woyny przyidzie.

 Rozmaite wiadomości

Król Sardyński ukarał 14. dniowymi rekolekcyami 3. Hrabiny za to, że w Wielki Czwartek w kościele rozmawiały. 

Obwieszczenie. 

Gdy strzelanie z armat tuteyszey regimentowey artylleryi do tarczy wystawioney pod Wałem za wsią Głowna na prawey ręce drogi do Gniezna idącey wysypanym d. 4. Czerwca roku bieżącego zacznie się przeto uwiadomią się o tem publiczność, ażeby się każdy wszelkiey szkody i nieszczęścia ustrzec mógł. Dan w Poznaniu dnia 26. Maia roku 1798. Kamera Woyskowa i Ekonomiczna JK. Mci Pruss- Południowych

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.02 Nr 44]

Brak komentarzy: