niedziela, 27 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (141)

z Poznania d. 5. Czerwca

Oto iest reskrypt gabinetowy, przez który JK. Mość JW. Hrabiego de Hoym od administracyi prowincyi Południowo. Pruskiey uwolnić raczył.


Móy Miły Ministrze Stanu, Hrabio Hoym!
Wasze ważne usługi, czynione narodowi wśród nawet nayzawiklańszych okoliczności, z iednakową zawsze wiernością, czynnością i przy obszerney umieiętności, przez które pomyślność powierzonych wam rozległych prowincyow powiększyliście, zasługuią na żądane, a pod czas ostatniey bytności wam przyrzeczone ulżenie przez odebranie Południowo -Pruskiego departamentu, dla poświęcenia się w waszym wieku samey tylko prowincyi Śląskiey, wymagaiącey wszystkich waszych sił. 

Przeto nie mogliśmy nie uledz, lubo nie chętnie, waszemu życzeniu, gdy zwłaszcza w zasługach szczegolnieyszych ministra stanu, Barona de Voss, znanych powszechnie, godnego następcę, znalazłem, i w nim ufność pokładam, że równie iak Wy moich oyczystych zamiarów w prowincyi, na ktorey administracyą moia naywyższa baczność i troskliwość wymierzona iest, dopełni. 

Spuszczam się na doświadczony tyle razy wasz patryotyzm, i spodziewam się, że mu podług waszey naygruntownieyszey znaiomości całej prowineyi w wszelkim sposobie pomocnym będziecie, a co się tyczy ninieyszego urządzenia doskonale go w rzeczach obiaśnicie.  Jestem wasz przychylny Król.
W Potsdamie dnia 26. Kwietnia 1798. (Podp.) Frideryk Wilhelm

z Paryża d. 21. Maia

Dziś odbieramy ważną, wiadomość przez telegraf; że Anglicy wylądowali w Ostendzie w liczbie 4000, ale natychmiast porażonymi zostali, zostawiwszy na poboiowisku 100 zabitych i 2000 niewolników. Ich generał został ranionym śmiertelnie. Także zabrano im 3 armaty i 40 statków transportowych. To piękne zwycięztwo odniósł korpus nasz z 1,600 ludzi tylko złożony. 

z Peterzburga d. 11. Maia.

Nasz Imperator ofiarował Papieżowi schyłek w swoich państwach, ieżeliby w kraiach Królów Katolickich znaleść go nie mógł.

Rozmaite wiadomości

Król neapolitański wydał edykt, w którym donosi, że miedzy nim i francuzką Rpltą naylepsza panuie harmonia, nakazuiąc swoim obywatelom żeby z wszystkiemi francuzami naygrzeczniey się obchodzili. Na mocy nowey ugody płaci król Francyi 20. milionów liwrow.

 [Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.06 Nr 45]

Brak komentarzy: