poniedziałek, 28 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (142)

z Londynu d. 22. Maia

Mówią tu, że wyprawa Buonaparta przeznaczona iest do Indyów, Jamaiki i Ameryki.

z Peterzburga d. 18. Maia.

Wyszły niedawno ukaz cesarski zawiera w sobie, co następuie:
„JC. Mość uważaiąc prawidła zepsutości, które się do szkół zagranicznych wkradły i iedynie tylko do wzniecenia w niedoyźrzałym rozumie rozwiozłości i przewrotności dążą, a zamiast korzyści, którey po edukacyi posłaney tam młodzieży spodziewać by się należało, tylko zepsucie ich za sobą pociągaią, przeto raczył zakazać wysełania młodzieży do szkół zagranicznych." 

 

 [Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.09 Nr 46]

Brak komentarzy: