wtorek, 29 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (143)

z Paryża d. 28. Maia. 

Dokąd uda się Buonaparte? pyta się Poultier w swoim dzienniku; idzieżli on do Egyptu, do Irlandyi, do Szkocyi, do Londynu, do Neapolu, do Lizbony albo Jamaiki? Oto iest zapytanie! Buonaparte wziął wielką liczbę uczonych, artystów, muzykantów, i kazał obywatelowi Mehul wiele marszów i pieśni ułożyć dla zachęcania do chwały i męstwa. Oprócz tego bierze wiele balonów. 

Ale czemuż iedzie on do Tulonu dla udania się do Irlandyi? czemu bierze z sobą, mędrców, umieiących ięzyki oryentalne, ieżeli w Portugalii albo Iamaice wylądować chce? Będzieżli attakować Neapol, w czasie, w którym nowego tam wyiłaliśmy posła, i dobra harmonia znowu przywróconą została? A więc płynie może do Egyptu. Lecz coż on robić będzie w Egypcie ? Pewnie złączy morze Śródziemne z morzem Czerwonym, oraz ustanowi w Egypcie Dyrektoryat i konwent. Do przekopania Cieśniny Suez i założenia kanału potrzeba 30 lat czasu. To za długo by trwało. Że zaś pokoy z Anglią musi bydź przyspieszony, przeto Buonaparte nie idzie do Egyptu. Może idzie do Macedonii, gdzie się Aleksander urodził, i skąd ten zwycięzca wyszedł dla zrucenia z tronu Daryusza, a z tamtąd uda się do Azyi? Tak iest: do Azyi, dla zniszczenia potęgi Angielskiey i wydarcia Brytannii bogactw, któremi koalicyą i domowa woynę w wschodnich departamentach, woynę, co kosztowała życie 60,000 francuzów, utrzymywała.

Inne nasze dzienniki mówią, że Buonaparte wyląduie pod Malagą, udaiąc się do Portugalii. Drudzy znowu posyłaią flotte do Algieru Tunis i Maroco.

z Londynu d. 29. Maia

Pan Pitt zaczął wczoray rok 40 wieku swego, lecz ledwo co nieskończył życia swego w tym dniu, maiąc poiedynek z znanym mówcą Oppozycyi, Panem Tierney, którego przyczyną była kłótnia w Parlamencie. Obydway ziechali się do lasku Putney, strzelali do siebie w odległości 12 kroków i w iednym czasie; pierwsze wystrzały chybiły. Za drugim razem P. Pitt wystrzelił w powietrze. Obydway strzelali z równą determinacyą. Nakoniec sekundanci oświadczyli, iż zupełna satysfakcya nastąpiła i pogodzili ich. Lękano się bardzo o życie P. Pitta, gdyż iego śmierć w teraznieyszych czasach byłaby pociągnęła za sobą zamieszanie.  

Rozmaite wiadomości

W Rzymie zakupiono dla Imperatora Rossyiskiego za 30,000 talerów zbiór rysunków Rafała. 

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.13 Nr 47]


Brak komentarzy: