środa, 30 grudnia 2020

Uroki dawnej prasy (144)

z Paryża d. 1, Czerwca.

Miedzy niektoremi mędrcami na flocie Tulońskiey i generałami powstały kłótnie, z tey przyczyny, iż wielu znich u stołu subalternów officyerów wbrew uczynionemu w tey mierze rozrządzeniu ieść musiało.. Tę nie inaczey załatwiono, tylko przypuszczaiąc ich do stołu officyerów sztabowych.

z Madrytu d. 15. Maia

W Sewillii powstały znaczne rozruchy między ludem przy okoliczności walki byków. Wielu ludzi raniono tam i zabito.. Dwór roskazał rospoznać naydokładniey rzecz tę. 

z Włoch d. 24. Maia

Ciało prawodawcze Cisalpińskie zniosło wszystkie klasztory, zostawiwszy kilka z nich
dla starych zakonników ale tylko do czasu.

Obwieszczenie. 

Gdy postrzeżono, iż rozmaici szynkarze miasta tutayszego udawają iakoby piwo grodziskie szynkowali, lubo to tylko arendarzowi mieyskiemu Batkowskiemu, Flugratowi, organiście Vibigowi, kupcowi Brandt, iako tymczasowemu arendarzowi Altaryi, i obywatelowi Milewskiemu na przedmieściu S. Marcina mieszkaiącemu wolno iest; tym zaś publiczność oszukana bywa, gdyż przytym udanym szynku piwa grodziskiego oszukaństwo iakiekolwiek utaione iest. Uwiadomią się więc dla przestrogi ninieyszym obwieszczeniem o tym cała publiczność, która w przypadku dalszego bez prawnego szynku piwa grodziskiego względem tego raczy do policyi tuteyszey uczynić doniesienie. W Poznaniu dnia 22. Maia roku 1798. Magistrat J. K. Mci Pruss-Połud. 

 [Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.16 Nr 48]

Brak komentarzy: