środa, 6 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (151)

z Paryża d. 28. Czerwca

Wczoray wieczorem wołano po tuteyszych ulicach i rynkach: Maltę zdobył Buonaparte! lecz wiadomość ta niepotwierdziła się ieszcze. Od 38 dni nie wiemy nic pewnego o flocie generała Buonaparte, tylko to, że niedaleko Korsyki napotkał francuzki Paketbootktórego się zapytał, dokąd płynie. Gdy ten odpowiedział, że 1,500,000 liwrów do Korsyki wiezie dla woyska, Buonaparte odebrał ie od niego obawiaiąc się, żeby w ręce nieprzyiaciół nie dostały się i dał mu kwit do Dyrektoryatu wykonawczego.

z Anglii d. 26. Czerwca

Nowy Wice-Król Irlandcki, Lord Cornvallis, stanął iuż w Dublinie. Zaraz po swoim przybyciu doniósł naszemu rządowi o niektórych korzyściach odniesionych nad insurgentami.

Słychać,  że Xiadz Rochenaczelnik insurgentów Wexfordskich popełnił okropne okrucieństwo, gdyż kazał zamknąć 120 protestantów w iedney stodole i spalić ich.

Kramarz Munroe naczelnik insurgentów w północney Irlandyi, został schwytany i obieszony; iego głowa utkwiona na spisie stoi przed iego domem w Linsburg.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.07.11 Nr 55]

Brak komentarzy: