wtorek, 5 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (150)

z Augszburga d.12. Czerwca

Gdy wiadomo, że Buonaparta flota ku Wschodowi obróciła się, iest przeto powszechnym mniemaniem, iż ta przeznaczona iest na Czarne Morze. Domysł ten potwierdza wyiście pod żagle floty rossyiskiey z portów Krymu. Francuzkiemu  obywatelowi Ruffin, który długo był konsulem w Krymie i Tartaryi samemu tylko powierzone iest sprawowanie interessów francuzkich w Konstantynopolu. To zdaie się bydź rzeczą pewną, że w Turcyi Europeyskiey, w Krymie, a może i daley ku Azyi wkrótce zaydą odmiany, iakich się dotad nie spodziewano.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.07.07 Nr 54]

Brak komentarzy: