poniedziałek, 4 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (149)

Od brzegów Renu d. 18. Czerwca

Francuzi wzmocnili pikiety podłuż Renu dla przeszkodzenia uczęszczaniu włościan do Niemiec na odpusty i processye. Ci niezważaią iednak na to, przechodzą przez Ren, daią swoie dzieci krzcić w Niemczech, i obdarzaią tamteyszych xięży choynemi ofiarami pieniężnemi.

z Londynu d. 19. Czerwca

Cesarz Marokański wzbrania się dostarczyć flocie Lorda St. Vincent świeżey żywności nawet i za pieniądze.

Rząd nasz odebrał depesze z Wschodnich Indyów, które zdaią się rzucać nieiakie światło na wielką expedycyą Francuzów i potwierdzać, że ta do Indyów przeznaczona iest. Okazuie się z nich, że francuzi w Isle de France zatrudnieni są wyprawą przeciw obsadom angielskim na brzegach Koromandel. Przyrzekaią żołnierzom bogate zdobycze w Madras i potężną pomoc Tippo Sułtana końcem wypędzenia Anglików z Wschodnich Indyów. Gubernator wyspy Isle de France wydał proklamacyą pod dniem 9. Stycznia do mieszkańców owey kolonii, w którey im donosi o propozycyach, podanych Francuzom przez 2. posłów imieniem Tippo Sułtana. Xiąże wspomniony posłał osobne pismo do tamteyszego Zgromadzeni kolonii i do wszystkich iey generałów, przyłączył także do niego pakiet adressowany do Dyrektoriatu francuzkiego. Żąda on zawrzeć z francuzami alians zaczepny i odporny, przyrzeka utrzymywać wszystkie ich woyska swoim kosztem podczas całego ciągu woyny w Wschodnich Indyach, dostarczyć im wszystkiego, oprócz gorzałki i wina, którego mu brakuie, i oczekuie tylko ich przybycia dla wypowiedzenia woyny Anglikom i wypędzenia ich z Wschodnich Indyów.

Gubernator wzywa więc wszystkich tamecznych mieszkańców aby się zaciągali dobrowolnie pod chorągiew Tippo Sułtana. Gdy francuzka potęga morska pod Isle de France tylko z 9. fregat składa się, i z strony tey niczego się obawiać nie należy, przeto mniemamy, iż główną pomocą przeznaczoną dla Sułtana iest wyprawa Tulońska, oraz że Buonaparte iako drugi Alexander z 40,000. woyska w samey rzeczy do Wschodnich Indyów ciągnie.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.07.04 Nr 53]


Brak komentarzy: