niedziela, 3 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (148)

z Austryi d. 13. Czerwca

W Wenecyi odkryto podejrzany klub i pobrano członki jego do aresztu.

z Londynu d. 15. Czerwca

Twierdzą, że rząd udać się postanowił w Irlandyi do środków łagodnych i ogłosić chce amnestyą.

Wice-Król Cambden wziął dymissyą. Jego mieysce zastąpi Lord Cornvallis, który natychmiast udał się do Dublina. W Irlandyi znayduią wiele broni w grobach, którą insurgenci dawniey w trumnach zagrzebowali z ceremonią pogrzebowa, udaiąc, że umarłego chowaią.

Lord Fitzgerald, główna sprężyna spisku odkrytego w Dublinie, umarł na rany odebrane podczas brania go do aresztu. Ksiądz O'Coigley ieden z sprzysięzeńców, w Maidston wskazany został na śmierć. Przed powieszeniem miał tkliwą mowę przeciw rządowi i twierdził że niewinnie ginie.

Rozmaite wiadomości

Wczoray, piszą z Paryża pod dniem 15. t. m., wołano po ulicach, że Buonaparte zdobył Gibraltar. Ubrał połowę woyska swego w uniform angielski, które w bliskości Gibraltaru wydało batalią zmyśloną drugiey połowie. Po utarczce dosyć długiey mniemani anglicy udawali ucieczkę, garnizon Gibaltrarski widząc przybliżaiącą się flotę, którą za angielską poczytywał, i walczącą niby z nieprzyiacielską, przyiął uciekaiących, a tym podstępem 12,000. grenadyerow angielskich opanować mieli fortecę i wyciąć w pień wszystkich anglików. Przeciwnie w Genui założono się o wielką stawkę, że Buonaparte płynie prosto do Konstantynopola.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.30 Nr 52]

Brak komentarzy: