sobota, 2 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (147)

 z Paryża d. 11. Czerwca

Buonaparte płynąc około Korsyki, zabrał z tey wyspy na swoią flotę 4000 maytkow.
Jego pierwsza czynnością woienną na morzu będzie opanowanie Malty, aby Anglicy nie uczynili zniey drugiego Gibraltaru. 

Ogłoszono znowu wielki proiekt maiący bydź przyprowadzony do skutku przez żydów. Dziennik L'ami des Loix zawiera w sobie list iednego żyda do swoich braci przetłomaczony z ięzyka włoskiego, wzywaiący ich, aby swoię dawne siedlisko odzyskali, oraz państwo i Jerozolimę za pomocą francuzów przywrócili.

Kraiem przeznaczonym dla żydow iest niższy Egipt i t.d. Tym sposobem staną się oni panami morza czerwonego, południowey i wschodniey Afryki, Abissynii, Etyopii, owych bogatych okolic, które królowi Salomonowi tak wiele złota, kości słoniowey i kamieni drogich dostarczały, i połączyliby się prętko z żydami, gdyż tameczni mieszkańci ieszcze prawo Moyżesza zachowuią. Sąsiedztwo z Alepem załatwiło by handel z Persyą. Żydzi mieli by konamunikacyą przez morze śródziemne z Francyą, Hiszpanią i całą Europą. Z Porta zawrzeć potrzeba osobną ugodę.

Z Hiszpanii donoszą, że 30,000 milicyi w Nawarze i Aragonii odebrało roskaz udania się do okolic Barcellony, dla poskromnienia mieszkańcow Katalonii, którzy coraz bardziey niespokoynieyszemi są. 

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.06.27 Nr 51]

Brak komentarzy: