niedziela, 17 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (162)

z Paryża d. 2. Sierpnia

Dnia 5. Lipca kommissarze rządowi w Rzymie następuiący list do Dyrektoryatu naszego przysłali. 

Obywatele Dyrektorowie! Uwiadomiamy was o nowym dobrodzieystwie, za które Rzymska Rzeczpospolita przytomnym w iey kraiu francuzom obowiązana będzie.

Wysuszenie błot Pontinskich przedsięwzięte od Apiusza Klaudyusza, Cezara, Traiana, Teodoryka i rozmaitych papieżów, rospoczęte znowu zostało z pomyślnym skutkiem od Piusa VI. Gorliwość nepotyzmu przyłożyła się do przyspieszenia tych prac i iuż większa część tego płodnego kraiu, niegdyś do Wolsków należącego, przemieniona została w grunta rodzayne.

W latach ostatnich rządu Piusa VI rozpoczęte roboty odłożono dla niedostatku skarbu rzymskiego, a nawet zaniedbano urządzeń do utrzymywania kanałów. Obawiać się należało, aby rząd rzymski, wstrzymany przez tysiąc innych potrzebnieyszych starań, i obarczony długami, nie był przymuszony, zostawić tego drogiego kraiu panowaniu wody. Zwłoka iednego roku mogłaby pociągnąć nienadgradzoną szkodę.

Francuzka Rzeczpospolita staiąc się właścicielką więcey iak trzech części równin Pontinskich, nieznalazła żadnych kupców, którzyby tak niebespiecznych gruntów nabyć chcieli. Uformowała się więc kompania, maiąca chęć nabycia od konsulów całey równiny osuszoney przez bywszą stolicę apostolską. Konsulat Rzymski widział się bydź w stanie ustąpienia kompanii całkowitey własności błot Pontinskich i utwierdzenia na interessie prywatnym czynnych i przemyślnych kupicielów w nadziei oglądania ukończenia owego dzieła, które iak często przedsiewzięte, tak nigdy dokończone nie było.

z Medyolanu d. 23. Lipca

Anglicy wysadzili na ląd kapitana fregaty Sensible i maytków wszystkich pod warunkiem niesłużenia przed zamianą. Jedno pismo publiczne zapewnia, że kapitan wspomnioney fregaty Ob. Bourde zawinąwszy do Genui, został aresztowany na rozkaz generała Brune, gdyż podpada podeyźrzeniu z powodu prętkiego poddania fregaty.

z Londynu d. 31. Lipca

Na fregacie la Sensible zabraney francuzom wraz z generałem Barraguey d'Hilliers znaydowało się 6 pięknych iedwabnych chorągwi, nie znaleziono zaś żadnych pieniędzy ani kosztowności, o których mówiono. Przy rospoczęciu się potyczki miedzy obydwiema fregatami kapitan francuzki prosił generała d'Hilliers o kilku iego żołnierzy do pomocy. Generał zezwolił na to, ale ledwo potyczka 8 minut potrwała, aliż francuzki kapitan znowu do generała przybył, przekładaiąc mu, że dłużey się bronić nie może. Barraguey d'Hilliers odpowiedział, że podług zdania iego chonor bandery republikanckiey dłuższey obrony i usiłowań wymaga.

Przyprowadziwszy fregatę la Sensible do Lorda St.Vincenttak ią prętko uzbroiono i maytkami obsadzono, iż ieszcze tego samego wieczora na morze ruszyła.

Gdy generał Barraguey d'Hilliers równey iest rangi z naszym generałem Cootektóry w Ostendzie w niewolą się dostał, przeto spodziewamy, iż za ostaniego wymieniony zostanie.

z Paryża d. 2. Sierpnia

Dyrektoriat wykonawczy zrzucił z urzędu kapitana fregaty Sensible, obywatela Bourde i rozkazał oddać go sprawiedliwości. Przeciwnie zaś, wyniósł do godności kapitana fregaty porucznika Seneguier, co mężnie utrzymał honor francuskiej bandery pod czas potyczki bryggi Lodi, na którey się Tallien znaydował.

Rozmaite wiadomości

Barraguey d'Hilliers odesłany został przez rząd angielski do Francyi na słowo chonoru, że przed zamianą służby woyskowey czynić nie będzie. Mówią, że wąsy sobie wyrywał ze złości dostaiąc się w niewolą, i odrzucił 50. funt szterl. z wzgardą, ofiarowane mu od Sir Calder, nazywaiąc anglików łupieżcami. Swóy pałasz bogaty rzucił w morze.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.08.18 Nr 66]


Brak komentarzy: