poniedziałek, 18 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (163)

Do wiadomości

Od lat 14. przybywszy w tuteyszy kray z Francyi oyczyzny moiey, miałam honor(*) bydź guwernantką przez te lata w domu Jaśnie Wielmożnych Krzyckich, potem Mycielskich. Teraz życzę sobie mieć Panienki młode na edukacyi języka Francuzkiego, Niemieckiego i Polskiego, czytania, pisania, mówienia, geografii, historyi, i ułożenia młodey Panienki. Kto by więc życzył sobie oddać mi swe godne córy raczy mię łaskawym odwiedzeniem upoważnić, w Rawiczu w rynku w kamienicy, gdzie Poczta, a tam się ułożyć ze mną potrafi.

Z domu Larminat. Z męża v. Boieńska.


[Gazeta Południowo-Pruska 1798.08.22 Nr 67]


(*) - pierwszy honor w Gazecie Południowo-Pruskiej przez samo h

Brak komentarzy: