środa, 20 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (165)

z Poznania d. 28. Sierpnia

Zeszłey Soboty miedzy 9 i 10 wieczorem gwałtowny szturm nie tylko tu ale i w okolicy wiele narobił szkody. Mianowicie piękne szczepy topolowe na ulicy Wilhelmowskiey ucierpiały wiele.

Dnia 22. t.m. przyszła do Warszawy sztafetą od Cesarskiey administracji kraiowey w Galicyi Wschodniey zła, nieprzyiemna wiadomość, iż w bywszym Województwie Brzeskim Litewskim ślady powietrza okazały się, które dotychczas tylko na Podolu i Wołyniu panowało. Przesłano natychmiast tę wiadomość do Berlina, żądaiąc założenia domów kontumacyjnych na granicach Pruss Południowych, końcem zapobieżenia, aby zaraza nie przeniosła się do państw królewskich.

W Brodach w Gallicyi wszczęło się także powietrze, iak listy z Lwowa donoszą. Twierdzą, że żyd przybyły tam z Mołdawii przywiózł ie z sobą.

z Wiednia d. 13. Sierp.

Cesarz i Cesarzowa Jeymość udali się dnia 8. t.m. do wód.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.08.29 Nr 69]Brak komentarzy: