czwartek, 21 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (166)

z Paryża d. 16. Sierpnia

Rząd nie odebrał ieszcze naymnieyszey urzendowney wiadomości o generale Buonaparte.

Festyn zburzenia tronu, to iest dzień 10. Sierpnia obchodzony tu był z naywiększą okazałością. Prezydent Rady 500 miał długą mowę. Królowie (rzekł) używali we wszystkich czasach pozoru religii, dla zwodzenia lepiej narodów. I tak Numa miał swoią Egeryą, Moyżesz swoy krzak goreiący, Machomet swego gołębia poświęconego, Cezar swoią sztuczkę monety, królowie francuzcy swoią świętą Ampułkę. Ale ludy oświeciły się iuż... Dzięki niech będą pismom nieśmiertelnym filozofów, że królowie poznani zostali. Voltaire, Rousseau, Mably, Raynal skruszą więcey bereł i koron niż Alexander, Tamerlan i wszyscy konsulowie Rzymscy.

Tu wyłuszczcza Lecointre szczeguły zdarzeń, które sprowadziły dzień 10. Sierpnia: maluie zepsutość dworu, wyczerpnienie skarbu publicznego, sidła zastawione na naród wspaniały przez ministrów chytrych. Lecz zwycięztwo nie było długo niepewnym, mówi daley, mężni rzucaią się nawet na kartacze, łamią kraty, pałac otwiera się, a tron upada.

z Paryża d. 17. Sierpnia

Policya ustanowiła ostre środki przeciwko bezwstydnym niewiastom, przeciwko prętkiemu ieżdzeniu po ulicach i długim biczom forszpanów. Jedno pismo żalące się na ostatnią nieprzyzwoitość, dziwuie się, że przy tak bardzo długich biczach forszpanów piechotnicy Paryzcy zdrowe ieszcze oczy maią, podaie żartobliwy proiekt, aby Policya bicze Paryzkie do iedney trzeciey części zredukowała.

z Włoch d. 10. Sierpnia

W Rzymskiey Rzeczypospolitey wszczęły się nowe bunty, zaszły nowe zdarzenia, i powstały nowe odmiany.

Citatio Edictalis

Przed Jego Krolewskiey Mości Regancyą tutejsza zapozywa się na instancyą Anny Krystyny Barthel, mąż teyże Krystyan Barthel owczarz złośliwie od niey zbiegły, aby w przeciągu tygodni 12. a naydaley na terminie ostatnim i zawitym dnia 15. miesiąca Grudnia 1798 roku przed Auskaltatorem Regencyi Pilawskim młodszym o godzinie  9. od rana osobiście stawił się na zaniesioną przeciwko niemu skargę, jako też względem oddalenia się swego odpowiedź zdał i dowody na obronę swoią iako i ku obiaśnieniu sprawy służące przywiódł, a w przypadku omieszkania tego spodziewał się, iż przełożone od powódki okoliczności za rzetelne i przyznane  poczytane zostaną, tudzież że związek małżeństwa między nim a powódką in contumaciam rozłączony i powódce konsens do poyścia za innego męża dany będzie. W Poznaniu dnia 6. miesiąca Sierpnia 1798. 

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.09.01 Nr 70]Brak komentarzy: