piątek, 22 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (167)

z Poznania d. 5. Sierpnia.

Hrabia Ignacy Potocki, który po swoim powrocie z Peterzburga w swych dobrach w Galicyi mieszkał, aresztowany został na roskaz cesarskiego dworu i transportowany, ale nie wiadomo gdzie? zabrano mu wszystkie papiery, które dokładnie przetrząśnione bydź maią. Także Xiąże Adam Czartoryski(*) musi z Puław do Lwowa udać się.

Zeszłey Soboty tłuczono tu żywo kołem trzech młodych ludzi Michała Mendla, Łukasza Woytaszka i Gabryela Karwatkę za zabicie w roku 1795 w Skórzewie iedney ubogiey młynarki i iey syna.

z Paryża d. 20. Sierpnia

Wczorayszy dziennik L'ami des Loix zawiera: Rząd odebrał urzendowną wiadomość, że Buonaparte z swoią flotą i konwoiem w Alexandryi wylądował. Angielska flota ścigaiąc próżno francuzką, retyrowała się do portów Sycyliyskich, do których, iak się spodziewać należało, przyiętą została.

Stosunki między Austryą i Francyą staią się coraz krytycznieysze. Nic nie iest pewnieyszego,iak nowa koalicya przeciw naszey Rzplitey między Austryą, Rossyą, Anglią i Neapolem, do którey także i Portę nakłonić staraią się. Widoki woyny coraz bardziey przybieraią.

z Paryża d. 21. Sierpnia

Fałszywą iest wieścią że Papież umarł. Ci, którzy pisali tę wiadomość, mówili tylko moralnie.

z Neapolu d. 1. Sierpnia

Eskadra angielska powróciła z morza śródziemnego, zawinąwszy do portów Syrakuzy i Argente. Admirał Nelson pisał, iż był pod Alexandryą, ale nigdzie nie spotkał generała Buonaparte.

z Brynny d. 25. Sierpnia

Nikt większego i bezwstydnieyszego nie popełnił kłamstwa przed światem, jak raporta Liwornijskie, Weneckie i Triestskie, donosząc o batalii morskiey, która podług nich koniecznie nastąpić miała i o zabraniu w niewolą generała Buonaparte. Że wszystkie ściągaiące się do tego wiadomości grubym łgarstwem były, wątpić iuż daley nie należy.  


[Gazeta Południowo-Pruska 1798.09.05 Nr 71]

--


(*) - nie do końca wiadomo, czy chodzi o Adama Kazimierza (ojca), czy Adama Jerzego (syna)


Brak komentarzy: