środa, 27 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (172)

Listy prywatne z Berlina pod d. 8. Września donoszą, że do będącego tam Posła Tureckiego nadbiedz miał kuryer z Konstantynopola z doniesieniem, że Mameluki z znaczną liczbą Arabów zaszli drogę generała Buonaparte między Raschied i W. Kairem, lecz kartaczami wkrótce rozpędzeni zostali.

Wódz Francuzki przeniósł główną swoią kwaterę do Kairu i wydał proklamacye w ięzykach orientalnych. Mameluki wysłali potym do niego deputacyą z oświadczeniem chęci poddania się. Gdy tę wiadomość odebrano w Konstantynopolu, Poseł Angielski podać miał notę z oświadczeniem podziwienia swego, iż Turcy mocnych śrzodków przeciw tey napaści nie używali i zachęcając do dzielney obrony, na co odebrał odpowiedź, że Francuzi rebellizantów tylko Porty pogromili.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.09.22 Nr 76]

Brak komentarzy: