czwartek, 28 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (173)

Rozmaite wiadomości,

W Londynie podano w pewnym zgromadzeniu dysputuiącym się zapytanie do rostrząśnienia: „Jakim sposobem możno by ułagodzić upór Pana Pitta i iego dziki sposób myślenia: czyli przez pokoy, czyli przez reformę parlamentu, lub przez ożenienie?″(*)

Powiadaią w Londynie, że generał Buonaparte iadł śniadanie w Malcie, a obiad u Beia Alexandryiskiego. Teraz pić będzie z admirałem Richery na odnodze Arabskiey kawę, pośpieszy do Tippo-Sahiba na kolacyą, a wieczora następuiącego zaprosi Gubernatora generalnego i radę Bengalską na bal. Który wspaniały zapewne będzie. Anglicy zaproszą może na ucztę także wszystkich Baiadorow.(**)

W Wenecyi przedawano niedawno publicznie kopersztych wyrażający generała Buonaparte w klatce zielazney podaiącego szpadę admirałowi Nelson. Francuzki Konsul zaniósł przeciw temu zaskarżenie i wyrobił zakaz przedawania podobnych kopersztychow.

Powiadaią, piszą z Paryża, że stolica Zakonu Maltańskiego przeniesiona będzie do moskiewskiey Polski.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.09.26 Nr 77]


(*) William Pitt Młodszy zmarł bezżennie i bezpotomnie, podejrzewany o skłonności homoseksualne.

(**) być może z hiszpańskiego (bajador)

Brak komentarzy: