piątek, 29 stycznia 2021

Uroki dawnej prasy (174)

Rozmaite wiadomości

Cokolwiek o Egypcie!

Egypt prowincyą iest Turecką; Beiowie, czyli Gubernatorowie 80.prowincyów trzymaią w swych rękach całą władzę, utrzymuiąc swoią powagę przez Mameluków swoich współbraci. Dwudziestu czterech naymożnieyszych Beiów składaią radę na podobieństwo Dywanu. Wszyscy prawie Beiowie pochodzą z Mameluków. Mameucy są to chrześciańscy niewolnicy kupieni na rynkach publicznych rodem z Georgii, Cyrkassyi, Natolii i t.d. Ci stawszy się machometanami składaią woysko egypskie, i posiadaią niemal wszystkie urzendy. Selim zawoiował Egypt w roku 1517. Chcąc go sobie zabespieczyć i zyskać przywiązanie Mameluków, zawarł z niemi traktat, w którym wielkie im korzyści zapewnił. Ą Beiom nadał nieograniczoną władzę nad wszystkiemi mieszkańcami Egyptu. Sułtan utrzymuie w Kairze Baszę, ale ten reprezentant iego iest niewolnikiem Beiów, bez których pozwolenia z zamku nawet wyiść nie iest mu wolno. Jeżeli chce bronić praw swego pana albo Egypcyan, nazywaią go zdraycą i odsyłaią do Konstantynopola. Lud egypski przyiemne ma z przyrodzenia obyczaie. Turków bardzo mała iest w Egypcie liczba. Anglia tak bardzo czuła ważność komunikacyi przez Egypt z Indyami, iż niczego nie opuściła do zabespieczenia iey sobie. Wszystkie iednak zamiary iey nieudały się.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.09.29 Nr 78]

Brak komentarzy: