poniedziałek, 1 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (177)

Rozmaite wiadomości

Inżeniorowie francuzcy zatrudniaią się w Alexandryi planem złączenia morza czerwonego z śródziemnym. Do kopania kanału użytych będzie 8000 ludzi.

Eskadra Barbarzyńska z 5 szebeków, iedney półgalery i iedney galioty wylądowała na wyspię Ś. Piotra w Sardynii, spustoszywszy całkiem kray i zabrawszy w niewolą wielką liczbę mieszkańców.(*)

Podług gazety Hamburgskiey w Moskwie czynią ogromne przysposobienia do woyny. Jest coraz większe podobieństwo, mówi ona, że wiadomości o powietrzu morowym umyślnie tam powiększono, dlatego aby zatamować przystęp do granic, i ukryć przez to część tychże przysposobień.

Nelson przeiął raporta generała Buonaparte do Dyrektoryatu i wiele listów do Francyi. Na okręcie L'Orient znaydowała się kassa woienna i skarby Maltańskie.

W Peterzburgu sprzedane będą przez publiczną aukcyą dnia 12. Października sprzęty pozastałe po Królu Stanisławie Auguście.

Obwieszczenie

Różne zachodzą zażalenia, że huty szklane i kupcy szkłem handluiący, nieprzestaią robić i przedawać butelek nietrzymaiących przyzwoitey miary, przez co publiczność wielką ponosi krzywdę. Podaie się więc ninieyszym obwieszczeniem do wiadomości, iż wszystkie butelki nietrzymaiące w sobie postanowioney miary, kiedy cechą huty szklanney oznaczone i na przedaż destynowane będą, przy wprowadzeniu onych do tuteyszego miasta po upłynieniu czterech niedziel od daty ninieyszego obwieszczenia, przez Policyą skonfiskowane i potłuczone bydź maią; przestępuiący zaś ten zakaz za robienie fałszywych miar do fiskalney odpowiedzi pociągnieni zostaną. Huty szklanne i handluiący szkłem, powinni się więc do tego stosować. Jeżeliby sobie zaś kto zamówił do własney potrzeby, a nie na handel mnieysze butelki, tedy one nie powinne bydź cechowane. Przeciwnie w handlu i w publiczności butelki niecechowane wcale używane bydź nie maią. W Poznaniu dnia 28 Sierpnia 1798 roku. Kamera Woyskowa i Ekonomiczna J.K. Mci Pruss-Południowych.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.10 Nr 81]

--

(*) Wyspa San Pietro, która była celem rajdu piratów tunezyjskich zamieszkana była przez przesiedleńców z wyspy Tabarka u wybrzeży... Tunezji. Wyspa w latach 1540-1742 była w posiadaniu genueńskiej rodziny Lomellini. 

Strona http://www.hieracon.it/Storia/B01-cenni.php zawiera ciekawe informacje o samym rajdzie, jak i trwających lat pięć staraniach o wykup porwanych mieszkańców z niewoli tunezyjskiej.

Brak komentarzy: