wtorek, 2 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (178)

z Paryża d. 26. Września

Lubo obchodzenie się Dyrektoryatu z Ameryką przynaymniey w ostatnich czasach było bardzo dobre, iednakowoż rząd amerykański zdaie się nic na to nie zważać. Nasz rząd musi przeto myśleć o środkach obrony, i iest podobieństwo, iż stracił iuż nadzieię zachowania pokoiu. Gazeta urzędowna, Redaktor, odpowiedziała niedawno bardzo krótko na podane przez wiele dzienników dwa zapytania następuiące:„możesz Francya do Stanów Ziednoczonych siłę lądową wysłać? możesz Francya potęgę morską do Stanów Ziednoczonych wysłać?″

Oto iest odpowiedź na to.

„Ameryka stanie się przez woynę z Francyą tym, czym niegdyś była, to iest angielską kolonią, a zatym Amerykanie staną się Anglikami, i mogą iako tacy bydź traktowani. Przeto kapry francuzkie maią prawo zabierania iey okrętów, i iey los złączony iest w czasie teraźnieyszey woyny z losem Anglii.″

„Przypuściwszy, że Anglia po woynie stanie się tym, czym się stać miała, więc Rzeczpospolita może powiedzieć do Amerykanów: przy waszych brzegach tylko odtąd żeglować będziecie; wasza bandera niech się nie waży wiać na morzach Europeyskich. Nie wart ten ochrony, kto się niewdzięcznym okazuie.″

„Nie mogę poiąć, iakie by korzyści Amerykanie zyskać mogli, lecz to wiem, że Rzeczpospolita może im odebrać na powrót te prawa, które im swoią krwią i złotem wspaniale nadała, i które Amerykanie iedynie na to użyli, aby okazać do iak wysokiego stopnia niewdzięczność doyść może!″

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.13 Nr 82]

Brak komentarzy: