środa, 3 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (179)

 z Konstantynopola d. 10. Wrześ.

Podczas rewizyi nakazaney przez rząd w mieszkaniu posła francuzkiego znaleziono w nim 37. armat, wielką liczbę broni i amunicyi wszelkiego gatunku. Okoliczność ta powiększyła ieszcze bardziey roziątrzenie Turków przeciw Francuzom.

z Turcyi d. 6 Października

Podług doniesień z Rodu datowanych dnia 1. Września Beiowie Egypscy dowiedziawszy się o zwycięztwie pod Abukir, wysłali natychmiast kuryerów do admirała Nelson z uwiadomieniem, że znaczny korpus Beduinów i Arabów zamyśla attakować Francuzów, prosząc, aby nieprzyiaciołom z strony morza zastąpił, gdyż się spodziewaią mocno, iż go na lądzie rosproszą.

Rozmaite wiadomości

Hrabia Ignacy Potocki aresztowany został w Krakowie; wszystkie usiłowania Policyi nie mogły z niego żadney rzeczy wybadać.

Gdy poseł Turecki w Wiedniu przeieżdżał przez ieden nayludnieyszy rynek, lud zaczął klaskać rękami i krzyczeć ″niech żyie Porta″. Poseł nie rozumieiąc ięzyka był bardzo niespokoynym; dowiedziawszy się, co to znaczyło, wyszedł z karety i podziękował za to publicznie ludowi, który ponowił swoie okrzyki.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.17 Nr 83]

Brak komentarzy: