czwartek, 4 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (180)

z Paryża d. 3. Października

We wszystkich kollegiach takie pilne ma rząd oko na czynność pracuiących sekretarzów, iż w Paryżu i wszystkich departamentach każdy z nich trzy razy na dzień pismo okólne podpisem imienia swego stwierdzić musi, na dowód, iż w samey rzeczy przy pracy swey znaydował się.

z Wenecyi d. 30. Września

Plan generała Buonaparte toruiącego sobie drogę do Indyów Wschodnich przez Egypt nie iest nowy. Wenetowie w roku 1498 chwycili się podobnego przedsięwzięcia. Ale gdy admirał Portugalski Vasco da Gama odkrył w tey samey epoce drogę do Indyów Wschodnich przez przylądek Dobrey Nadziei, przeto zaczął zaraz upadać zyskowny Wenetow handel, założony w tych kraiach odległych przez odnogę Suez. Wiadomo, że nie masz borów żadnych na brzegach morza śródziemnego, Wenetowie sprowadzili więc wiele drzewa okrętowego numerowanego do Alexandryi morzem a do wielkiego Kairu Nilem. Z ostatniego miasta transportowali ie lądem za pomocą wielbłądów, aż do odnogi Suez, gdzie wybudowali 10 okrętów woiennych. Te udały się do Indyów Wielkich, lecz wkrótce zniszczone zostały przez Portugalczyków, którzy tam siłę przewyższaiącą mieli, a zatym łatwo Wenetów pokonać mogli.

z Londynu d. 5. Października.

W tym momencie huk armat i dźwięk dzwonów ogłaszaią sławne zwycięztwo admirała Nelson odniesione nad flotą francuzką przy uyściu Nilu. Radość ludu z powodu tego zwycięztwa iest niezmierna. Damy zaczynaią ubierać się na chonor Nelsona a'la Egyptienne i nosić kapelusze a'la Crocodile.

Rozmaite wiadomości

W Lwowie i całey Gallicyi zakazane są wszystkie biblioteki czytelnicze.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.20 Nr 84]


Brak komentarzy: