piątek, 5 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (181)

z Filadelfii d. 10. Sierpnia

Żółta febra zaczyna znowu pustoszyć nasze miasto. Podług uwag lekarzów zgniła kawa przywieziona z Jamaiki stała się przyczyną tey zarazy. Urząd zdrowia wzywa mieszkańców okolic zarażonych, aby się iak nayprędzey z miasta wynosili.

z Londynu d. 4. Października

Gdy kuryer wiózł Królowi depesze o zwysięstwie Nelsona do Weymouth, napadniony był od iednego rozbóynika, który mu 8. gwineów i depesze zabrał. Kuryer rzekł do niego: pieniądze możesz sobie wziąć, ale depesze odday mi, ponieważ zawieraią w sobie wiadomość o całkowitym zniszczeniu floty francuzkiey. Na te słowa rozbóynik okazał wielką radość, oddał mu depesze i kazał mu pośpieszać z niemi do Króla.

z Londynu d. 9. Października

Listy z Konstantynopola donoszą, że Beiowie zapewnili Sułtana, iż nie prędzey odpoczną, dopóki generała Buonaparte z całą armią w Egypcie nie zniosą. Sułtan odpowiedział, iż wielkie zaufanie w nich ma, i spodziewa się, iż nie dozwolą francuzom zgromadzić w Egypcie i garsztki piasku.

Rozmaite wiadomości

Okazywanie się w kompaniach z krótko uciętemi włosami należy ieszcze w Paryżu do nowey mody. Kto się pięknym damom à la herison, à la Grecque, à la Sicilienne podobać chce, musi koniecznie nosić głowę à la Titus, à la Brutus. W 12 wieku rozwiodła się  Eleonora Akwitańska z Ludwikiem VII z tey przyczyny(*), że sobie brodę ogolić i włosy obstrzyc kazał; i powiedziała, iż ią oszukano, ponieważ zamiast Xiążęcia, za którego póyść rozumiała, dostała mnicha.

Uwiadomienie

Podaie się publiczności całey do wiadomości, aby synom W. Samuela Kęszyckiego, to iest imieniem pierwszemu Janowi, drugiemu Marcinowi, trzeciemu Ignacemu, nie kredytowali i nie pożyczali w nadzieie dwoynasób odebrania; ponieważ ci zwyż wyrażeni swe porcye dawno od łaskawego oyca wybrali, a tenże oyciec maiący córek tyle ile synów w równości przypuszcza do działu iak córki tak synów. Więc ostrzega się w publiczności wszelkiey kondycyi i procederu ludzi, aby nie szkodowali w szafie.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.24 Nr 85]


(*) przyczyny były trochę mniej spektakularne i bardziej skomplikowane.

Brak komentarzy: