sobota, 6 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (182)

z Paryża d. 10. Paźdź.

W departamencie du Var ob. Huget zamordował swoie dzieci ponieważ rozumiał, iż gdy xięży zniesiono, one też błogosławionymi bydź by nie mogły.

z Włoch d. 2. Września

W okolicy Mantui, a mianowicie w Riviero panuią wielkie rozruchy między wieśniakami. Ci zgromadzili się na processyą; municypalność nie chciała dozwolić odprawiania iey. Przyszło do walki i urzędników municypalności pokrzywdzono. Francuzki kommendant nadbiegł z woyskiem, wziął kilku wieśniaków do aresztu, ale nie przywrócił iednak zupełney spokoyności i dlatego więcey woysk przeciw nim ruszyć ma.

Rozmaite wiadomości

Nigdy tak często kuryery (piszą z Wiednia) nie przybiegały tu iak w tym czasie.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.27 Nr 86]


Brak komentarzy: