niedziela, 7 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (183)

z Paryża d. 14. Paźdź.

Nie tylko w komedyalniach większe znayduie się warty teraz niż dawniey, lecz także wszystkie mieysca publiczne: ogrody, budynki poświęcone zabawie publiczney, nawet i naymnieysze sale, chociażby w nich więcey nie tańczyło par iak 20, strzeżone są przynaymniey od 12 fizylierów.

z Austryi d.13. Października

Z Neapolu donoszą, że francuzi Maltę opuścić mieli. Gdy Maltańczykowie odcięli im wodę słodką, francuzi poddali się. Portugalska flota zabrała cały ich garnizon z 3000 żołnierzy składaiący się, i wysadziła na brzegi Algierskie, ponieważ nie miała żywności dla tak wielu ludzi. Czekamy potwierdzenia tey wiadomości.

Doniesienie

Tuteysze Królewskie Kollegium Opiekuńcze podaie ninieyszem obwieszczeniem do wiadomości, iż W. Augustyn Zakrzewski z Rakoniewic ieszcze małoletnim iest, i pod opieką zostaie, a zatem sam z siebie w żadne prawne umowy wchodzić i żadnych długów zaciągać nie może, o czem ostrzega się każdego, aby się w żadną pożyczkę, albo inne interessa z nim nie wdawał. W Poznaniu dnia 24. Października 1798

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.10.31 Nr 87]

Brak komentarzy: