poniedziałek, 15 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (191)

 z Londynu d. 9. Listop.

Nocne morderstwa i okrucieństwa wszelkiego gatunku trwaią ieszcze w Irlandyi. Insurgenci attakuią milicyą, gdzie iey mała iest liczba. Sławny buntownik Hacket zottał otoczony w boru i zabity; iego głowę wytknięto na spisie w naybliższym mieście.

Podług naszych dzienników, do pióra ofiarowanego w podarunku admirałowi Nelson przez Wielkiego Sułtana przywiązane są także wielkie przywileia. Nadaie ono posidzicielowi iego prawo życia i śmierci w państwie Tureckim, tudzież moc komenderowania flotą albo armią Turecką. 

Rozmaite wiadomości

Podług doniefień z Tauru, Mehmet Chan został porażony, i wzięty w niewolą. Baba Chan kazał wyłupić mu oczy. W Wiedniu spodziewaią się, że pewna potencya przystąpi do koalicyi. 

 [Gazeta Południowo-Pruska 1798.11.28 Nr 95]

Brak komentarzy: