wtorek, 16 lutego 2021

Uroki dawnej prasy (192)

Rozmaite wiadomości

Wielki Mistrz Maltański chce posłać kawalera St. Priest do Peterzburga z usprawiedliwieniem się.

W Konstantynopolu rozgłoszono wieść, że Buonaparte każe chorych swey armii żywo w ziemię zakopywać, aby zdrowych żołnierzy nie zarażali.

Dnia 17. m.p. przybyło do Paryża 5 posłów Cesarza Marokańskiego. Mówią, iż maią podać Dyrektoryatowi pewne przełożenie imieniem swego Cesarza. Ich ubiór wzbudza wielką ciekawość; maią nogi obnażone, a na głowie mały toczek, którego wierzch okrywa gatunek iedwabnego nakrycia kolaru białego podobnego do kaptura.

Obwieszczenie

Zapobiegając tylokrotnym skargom względem pokrzywdzenia publiczności przez rzeźników, stanowi się ninieyszym obwieszczeniem raz na zawsze, iź rzeźnicy przedaiący nad taxę, albo bez wagi za każdy funt takowym sposobem przedanego mięsa nieochybney karze pięciu talarów podpadną. W Poznaniu dnia 30. Listopada 1798.

z Wezel d. 26. Listopada

W fortecy Ehrentbreitstein wielki panuie niedostatek i wielki iest czas ratowania tey fortecy, ieżeli ocaloną bydź ma. Nieszczęśliwi mieszkańcy szukają iuż w winnicy korzonków, którymi się żywią.

[Gazeta Południowo-Pruska 1798.12.08 Nr 98]


Brak komentarzy: