czwartek, 18 lutego 2016

Zaniemogło biedactwo...

Z Warszawy, d. 5 Lutego.
Dziś temu dzień dziewiąty, iak Król JMć Pan Nasz Miłościwy niespodzianie zapadł na affekcye febryczne, które gdy się przemieniły w kaszel, katar i różę na nodze lewey, a te co dzień, Bogu dzięki, ustawaią; tedy życzemy, i spodziewamy się, iż w krótce do pierwszego zdrowia przywrócony będzie Król JMć, o którego drogie życie, długowieczne panowanie i pomyślne powodzenie, wszyscy gorąco Boga prosiemy.

[Kuryer Warszawski, w sobotę dnia 5 lutego roku 1763.]

Porcja kryminałek:
Podaje się do wiadomości, iż w przeszłym tygodniu z piątku na sobotę w nocy pewnemu prałatowi uszedł lokay Wincenty Zaręba iako się sam powiadał. Ten oprócz innych drobnych rzeczy zabrał barwę całą nową to iest, zwierzchnią dzikowego sukna norderu z kołnierzem i obszlagami na rękawach [...], iest on komplexyi białey cienki w sobie lat około 24, włosy czarne na głowie niezbyt długie, maiący czarno także na brodzie zarastaiący [...] ktoby tedy o nim wiedział uprasza się ażeby dla ukarania swywoli dał znać do Szpitala Warszawskiego Dzieciątka Jezus, będzie miał przyzwoitą nadgrodę.
Ogłoszenia drobne:
W przyszły poniedziałek u Jmci Pana Grola Kommissarza J.K. Mci, na aukcyi extra rzeczy do przedania będą następuiące: Święty Piotr, nocna sztuka, Portret starego Xiążęcia pewnego, Familia Sacra, Nayświętsza Panna z Panem Jezusem, Mappa, Kuchenna sztuka, Abraham i Sara odpędzaią od siebie Agar, Portret ś. p. Nayiaśnieyszey Królowy Polskiey, Obraz drugi S. Piotra, Portret pewney Panny, Drugi portret takowy, Trzeci ditto.
Afer i skandali światowych opisanie:
Z Hagi donoszą, że temi dniami do Scheveningen z Anglii przybył statek z dwoma faktorami z banku Angielskiego i z Kuryerem. Pierwsi, jak słychać, spiesznie wyiechali do Amsterdamu dla wyszpiegowania bankierza iednego, który z Londynu umknął zbankrutowawszy się na 15,000 a według innych na 49,000 funtów szterlingów; za którą summę od Zgromadzenia morza południowego podeyściem weksle sobie wyiednał. Kuryer do interesu tego ściągaiące się listy przywiózł do Kawalera de Tork Posła Angielskiego.


Brak komentarzy: